KONSTRUKČNÍ INŽENÝRSTVÍ

NOVÝ STUDIJNÍ PROGRAM

PŘIHLÁŠKY DO AKADEMICKÉHO ROKU 2024/2025 MŮŽETE PODÁVAT OD 1. 1. 2024 DO 31. 3. 2024

PŘIHLÁŠKY DO AKADEMICKÉHO ROKU 2024/2025 MŮŽETE PODÁVAT

OD 1. 1. 2024 DO 31. 3. 2024

O programu

Konstrukční inženýrství je unikátní bakalářský studijní program Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, který připravuje studenty na navazující magisterské studium, tvůrčí činnost a výkon profese v oblasti vývoje strojírenských produktů (výrobků, procesů, služeb). Zaměřuje se na všechny důležité fáze návrhového procesu, který představuje cestu transformace myšlenek a představ do podoby funkčního prototypu.

Program implementuje nejmodernější přístupy vzdělávání v oblasti technických věd a je inspirován předními světovými univerzitami (MIT, ETH Zurich, Aalborg University). Klade důraz na rozvoj klíčových kompetencí strojního inženýra, jako jsou schopnost řešit problémy, kritické myšlení, představivost, kreativita, efektivní týmová spolupráce a komunikace.

Studijní plán je vystavěn na všestranném teoretickém základu a projektové výuce. Studenti získají nejen fundamentální znalosti, ale také praktické zkušenosti s řešením inženýrských problémů. Absolventi získají interdisciplinární rozhled, dokáží vést vývojové týmy a vytvářet nové strojírenské produkty.

0 %

studia formou projektové výuky

0

projektových předmětů

0

studentů v ročníku

0

hodin ve FabLabu každý semestr

0

vědeckých laboratoří

0

výukových hodin na bakalářskou práci

Realizace prototypů ve FabLabu

Silný teoretický základ

Soft skills

Tvůrčí a inženýrské myšlení

Projektově orientovaná výuka

Studijní a odborné stáže

Práce v týmu

Individuální přístup

Proč konstrukční inženýrství?

Volba vysoké školy a studijního programu je bezesporu zásadním krokem v životě každého studenta. Zkusili jste se však někdy zamyslet nad tím, co by vám mělo studium dát, kam by vás mělo posunout a zda dokáže splnit vaše očekávání? Pokud se identifikujete s níže uvedeným, je velmi pravděpodobné, že právě Konstrukční inženýrství je pro vás tou správnou cestou.

Vím, co chci

Vím, kam směřuji a jaké jsou mé cíle. Samozřejmě nemusím a ani nemohu v tuto chvíli vědět, jakou profesi jednou budu vykonávat. Vím ale, že to na vysokou školu nejdu jenom zkusit. Jdu si pro kvalitní technické vzdělání, abych v tom, co jednou budu dělat, patřil/a k těm nejlepším.

Jsem fascinován/a technikou

Zajímám se o nové vynálezy, s nadšením sleduji technologický pokrok a fascinuje mě představa, jak dynamicky se díky inženýrům svět vyvíjí. Velmi mě láká představa, že i já mohu patřit k těm, kteří přispějí k novému objevu, navrhnou nový produkt a přispějí tak svým dílkem do nekonečné skládačky, kterou náš svět představuje.

Znalosti nejsou vše

Uvědomuji si, že studium by nemělo být jen o teoretických znalostech. Současně ani nechci strávit svoje vysokoškolská léta nad hromadou skript, učit se mnoho různých definic a vzorců, které nebudu umět použít. Studium mi zkrátka kromě znalostí musí poskytnout i dovednosti. Dovednosti, které mi umožní řešit skutečné inženýrské výzvy, definovat problémy, volit správné metody jejich řešení, pracovat v týmu a komunikovat moje návrhy s ostatními.

Chci pochopit i praktickou stránku

Správný studijní program by mi měl umožnit ověřit si teoretické znalosti formou praktické realizace. Vím sice, že základem všeho je teorie, ale láká mě pochopit, jak daná teorie skutečně funguje. Znát vzoreček pro stanovení dráhy letu projektilu zní možná dobře, ale navrhnout a postavit katapult a vzoreček si ověřit, je zkrátka lepší.

Chci se učit od těch nejlepších

Baví mě se učit od lidí, kteří jsou motivovaní a úspěšní ve svém oboru. Současně chci studovat s podobně smýšlejícími spolužáky, protože vím, že vzájemná motivace nás může posunout za hranice toho, co nám vysokoškolské studium dokáže nabídnout.

Láká mě jít vlastní cestou

Nikdy jsem tak úplně netoužil/a jít s davem. Lákají mě nové věci, nové možnosti, nové příležitosti. Vydat se svoji vlastní cestou určitě vyžaduje určitou dávku odvahy. Bez odvážných jedinců by však dnešní svět nebyl takový, jaký je.

Studijní plán

Vyučované předměty jsou rozděleny do čtyř základních oblastí, kterými jsou konstruování, mechanika těles a tekutin, materiály a technologie a matematika. Součástí studijního plánu jsou také rozšiřující předměty a angličtina. Samostatnou kategorii představují projektové předměty, které jsou v každém semestru tematicky navázány na teoretické předměty a učí tak studenty aplikovat získané znalosti při řešení reálných problémů. Významný prostor je věnován bakalářské práci, kde mají studenti díky značné hodinové dotaci jedinečnou šanci ukázat, že už v rámci prvního stupně studia získali znalosti a dovednosti, které jsou tím nejlepším předpokladem nejen pro navazující studium, ale i tvůrčí a profesní činnost.

Ukázky projektů

Analýza napětí a deformací zalomené páky

Cílem projektu je provést deformačně-napjatostní analýzu zalomené páky. Předpokládá se statické zatížení součásti. Součást má proměnlivý průřez a zakřivenou střednici. Řešení spočívá v aplikaci analytických, numerických a experimentálních metod, přičemž je nutné posoudit výhody a nevýhody jednotlivých přístupů, zvážit jejich adekvátnost a poukázat na případné limitace z hlediska interpretace výsledků.

Konstrukce pístu elektronicky řízeného tlumiče elektrokola

Cílem projektu je konstrukce pístu zadního elektronicky řízeného magnetoreologického tlumiče enduro kola použitelného pro real-time řízení tlumící síly. Píst je navrhován do zástavby dostupného pasivního tlumiče. Důležitou součástí projektu je i volba vhodných senzorů pro řízení a jejich zapracování do konstrukce tlumiče.

kuka12

Konstrukce tiskové hlavy pro robotický 3D tisk

Cílem projektu je návrh konstrukce 3D tiskové hlavy pro velkorozměrový robotický 3D tisk se zvýšenou produkční rychlostí. Součástí řešení je návrh systému podávání materiálu, hotendu pro vícefilamentový 3D tisk a úprava systému chlazení. Je nutné dodržet obálkový kužel s vrcholem u výstupu trysky a pozici připojovacího otvorů pro robotické manipulátory KUKA.

Ambasadorka

Bc. Pavla Formánková

Ahoj! Jsem studentkou FSI od roku 2019, kdy jsem zde na fakultě začínala bakalářským oborem Základy strojního inženýrství. Nyní pokračuji v druhém ročníku navazujícího magisterského studia na Ústavu konstruování na oboru Konstrukční inženýrství. Studovat FSI není určitě volba té nejjednodušší cesty, nicméně pokud vás to baví – mě ano!, tak z mého pohledu to určitě stojí za to! Přednášky a všechna cvičení jsou velmi zajímavá a obohacující, ale jasně, někdy se najdou ty horší předměty, nicméně i ty člověk dá, nebojte! Když se chce, všechno totiž jde. Kromě studia zažijete i spoustu jiných aktivit, ať už super studentský život v Brně nebo každodenní sportovní aktivity, které univerzita nabízí a jsou skvělým odreagováním od studia. Mě osobně vždy bavila matika, fyzika a fascinovaly mě stroje, pokud bych tedy věděla o bakalářském oboru zaměřeném přímo na konstruování, neváhala bych! Jestli o Konstrukčním inženýrství uvažujete i vy a máte jakékoliv dotazy, jako ambasadorka oboru vám na ně velmi ráda odpovím! 

Ambasadorka

Ahoj! Jsem studentkou FSI od roku 2019, kdy jsem zde na fakultě začínala bakalářským oborem Základy strojního inženýrství. Nyní pokračuji v druhém ročníku navazujícího magisterského studia na Ústavu konstruování na oboru Konstrukční inženýrství. Studovat FSI není určitě volba té nejjednodušší cesty, nicméně pokud vás to baví – mě ano!, tak z mého pohledu to určitě stojí za to! Přednášky a všechna cvičení jsou velmi zajímavá a obohacující, ale jasně, někdy se najdou ty horší předměty, nicméně i ty člověk dá, nebojte! Když se chce, všechno totiž jde. Kromě studia zažijete i spoustu jiných aktivit, ať už super studentský život v Brně nebo každodenní sportovní aktivity, které univerzita nabízí a jsou skvělým odreagováním od studia. Mě osobně vždy bavila matika, fyzika a fascinovaly mě stroje, pokud bych tedy věděla o bakalářském oboru zaměřeném přímo na konstruování, neváhala bych! Jestli o Konstrukčním inženýrství uvažujete i vy a máte jakékoliv dotazy, jako ambasadorka oboru vám na ně velmi ráda odpovím! 

Ambasadorka

Bc. Pavla Formánková

Ahoj! Jsem studentkou FSI od roku 2019, kdy jsem zde na fakultě začínala bakalářským oborem Základy strojního inženýrství. Nyní pokračuji v druhém ročníku navazujícího magisterského studia na Ústavu konstruování na oboru Konstrukční inženýrství. Studovat FSI není určitě volba té nejjednodušší cesty, nicméně pokud vás to baví – mě ano!, tak z mého pohledu to určitě stojí za to! Přednášky a všechna cvičení jsou velmi zajímavá a obohacující, ale jasně, někdy se najdou ty horší předměty, nicméně i ty člověk dá, nebojte! Když se chce, všechno totiž jde. Kromě studia zažijete i spoustu jiných aktivit, ať už super studentský život v Brně nebo každodenní sportovní aktivity, které univerzita nabízí a jsou skvělým odreagováním od studia. Mě osobně vždy bavila matika, fyzika a fascinovaly mě stroje, pokud bych tedy věděla o bakalářském oboru zaměřeném přímo na konstruování, neváhala bych! Jestli o Konstrukčním inženýrství uvažujete i vy a máte jakékoliv dotazy, jako ambasadorka oboru vám na ně velmi ráda odpovím! 

Garant

Garant

doc. Ing. David Nečas, Ph.D.

FSI VUT v Brně jsem absolvoval v roce 2012. Následně jsem nastoupil na doktorské studium na Ústavu konstruování, kde jsem v roce 2016 získal titul Ph.D. a v roce 2021 jsem se stal docentem. Kromě svého vědeckého působení věnuji významný prostor výuce, přičemž se podílím na rozšíření anglické formy a zavádění nových předmětů. Být garantem nově akreditovaného oboru Konstrukční inženýrství je pro mě nejen velkou příležitostí, ale současně i obrovskou výzvou. Věřím, že náš obor zaujme nadané a cílevědomé studenty a společně tak ukážeme úplně nový koncept výuky, který vychází ze zkušeností prestižních zahraničních univerzit.

Vyučující

Kariéra

Absolventi bakalářského programu mohou pokračovat v libovolném navazujícím magisterském programu FSI VUT v Brně v oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály a Energetika. Jedním z nabízených programů je i Konstrukční inženýrství, které na studijní plán v bakalářském stupni přímo navazuje a představuje tak optimální volbu z hlediska kontinuity studia. Už samotný bakalářský program je však postaven tak, aby poskytl absolventům kvalitní technické vzdělání, a ti tak mohli v případě, kdy nechtějí dále studovat, odejít působit do praxe.

Absolventi studijního programu získají znalosti a dovednosti, které jim umožní obstát před různými inženýrskými výzvami, vést vývojové týmy a přinášet inovativní řešení. Budou schopni identifikovat a řešit inženýrské problémy ve všech fázích návrhového procesu od prvotního konceptu produktu, přes jeho konstrukci, testování prototypu až po výrobu. Zároveň získají díky projektové výuce velkou míru praktických zkušeností s prací a efektivní komunikací v týmu, řízením projektu, jeho realizací a prezentací výsledků. Kromě znalostí a dovedností budou umět kriticky myslet, dokáží uvažovat v širších souvislostech a zohlednit globální socioekonomické a environmentální aspekty návrhu.

Často kladené otázky

Mám v případě nepřijetí možnost studovat jiný program na FSI?

Pokud splníte některou z podmínek pro prominutí přijímací zkoušky z matematiky a fyziky a nebudete do Konstrukčního inženýrství přijati z kapacitních důvodů, bude vám automaticky nabídnuto převedení přihlášky do studijního programu Základy strojního inženýrství. 

Je možné strávit část studia v zahraničí?

Je našim cílem, aby studenti získali co možná nejvíce zkušeností, k čemuž patří i možnost zahraničního výjezdu. Pokud se rozhodnete absolvovat semestr či ročník v zahraničí, pomůžeme vám s hledáním vhodné univerzity, která nabízí odpovídající studijní program.

Mám šanci během studia získat i mimoškolní odborné zkušenosti?

Většina vyučujících, kteří zabezpečují chod studijního programu, spolupracuje v rámci svých vědeckých a výzkumných aktivit s partnery z průmyslu. Rádi vám tak zprostředkujeme kontakt na vhodnou firmu pro odbornou stáž či letní brigádu.

Mohu se zapojit i do vědeckých a výzkumných aktivit?

Na Ústavu konstruování, který garantuje studijní program, působí 10 různých výzkumných skupin v oblasti tribologie, aditivních technologií, 3D skenování a technické diagnostiky. Jelikož budete během studia v blízkém kontaktu s vašimi vyučujícími, jistě budete mít možnost zjistit, čím se kromě výukových aktivit zabývají. Pokud vás oblast jejich výzkumu zaujme, budete mít příležitost se podílet i na vědecké činnosti či hospodářské spolupráci.

Je možné si prostory pro výuku, FabLab a vědecké laboratoře prohlédnout?

Jasně, že ano! Přijďte nás navštívit v rámci dne otevřených dveří FSI v prosinci nebo v lednu (informace o konkrétním termínu naleznete s předstihem na webu fakulty) nebo se s námi domluvte individuálně a pokusíme se vám maximálně vyjít vstříc.

Mám v případě nepřijetí možnost studovat jiný program na FSI?

Kontakty

Pokud vás bakalářský studijní program Konstrukční inženýrství zaujal, neváhejte se obrátit na ambasadora programu, jeho garanta, případně nás kontaktujte na některém z níže uvedených komunikačních kanálů:

Ústav konstruování
Fakulta strojního inženýrství
Vysoké učení technické v Brně

Technická 2896/2
616 69 Brno
Česká republika

© 2023